Я перад ваиі з памяццю сваёй...

Да 95-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкава

Я перад ваиі з памяццю сваёй...

90 год Віцебскай абласной бібліятэцы

Да 90-годдзя Віцебскай абласной бібліятэкі

90 год Віцебскай абласной бібліятэцы

Издания–2019

arrow Александр Александрович Соловьев. Интуиция творчества : каталог / Витеб. обл. б-ка им. В. И. Ленина, Отдел библиотековедения. – Витебск : Витеб. обл. б-ка, 2019.


arrow Бібліятэчная прастора. Віцебскі рэгіён : інфармацыйна-аналітычны бюлетэнь / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Аддзел бібліятэказнаўства. – Віцебск : Віцеб. абл. б-ка, 2019.

 

arrow Будущее без терроризма – терроризм без будущего : аннотированный библиографический список литературы / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Информационно-библиографический отдел. – Витебск : Витеб. обл. б-ка, 2019.

 

arrow Віцебскі край : матэрыялы IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю ўтварэння Віцебскай вобласці, 22 лістапада 2018 г., Віцебск / Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама, ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі, УК «Віцебскі абласны краязнаўчы музей», УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава», Кафедра гісторыі Беларусі. – Мінск : Нацыянальная б-ка Беларусі, 2019. – Т. 4.

 

arrow Выборы в Республике Беларусь : дайджест по праву / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», сектор «Публичный центр правовой информации» ; [сост. Л. В. Луцкевич]. – Витебск, 2019. – (Серия «Государственный советник». Вып. 1).

 

arrow Глобальное информационное общество и проблемы безопасности : аннотированный библиографический список литературы / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Информационно-библиографический отдел. – Витебск : Витеб. обл. б-ка, 2019.

 

arrow Государственный советник : дайджест по праву / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина» /, Сектор «Публичный центр правовой информации». – Витебск : Витеб. обл. б-ка, 2019.

 

arrow Дзіцячыя бібліятэкі. 2018 : інфармацыйна-аналітычны бюлетэнь / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Аддзел бібліятэказнаўства. – Віцебск : Віцеб. абл. б-ка, 2019.

 

arrow Екатерина Мясникова : каталог выставки / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Отдел литературы по искусству. – Витебск : Витеб. обл. б-ка, 2019.

 

arrow Жилье: правовое регулирование : аннотированный библиографический список литературы / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Сектор «Публичный центр правовой информации». – Витебск : Витеб. обл. б-ка, 2019.

 

arrow Зводны план навукова-метадычнай работы публічных бібліятэк Віцебскай вобласці «Год малой радзімы. 2019» / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Аддзел бібліятэказнаўства. – Віцебск : Віцеб. абл. б-ка, 2019.

 

arrow Каляндар знамянальных і памятных дат на 2020 год / Віцеб. абл. б-ка імя У. І. Леніна, Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі. – Віцебск : Віцеб. абл. б-ка, 2019.

 

arrow Культурнае жыццё Віцебскай вобласці : інфармацыйнае паведамленне / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі. – Віцебск : Віцеб. абл. б-ка, 2018.

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

 

arrow ЛИТ-web : аннотированный каталог интернет-ссылок / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Электронный читальный зал. – Витебск : Витеб. обл. б-ка, 2019.

 

arrow Миграция – на пользу всех? : современные миграционные процессы : аннотированный библиографический список литературы / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Информационно-библиографический отдел. – Витебск : Витеб. обл. б-ка, 2019.

 

arrow Міхась Цыбульскі. У бязмежнай прасторы мастацтва : бібліяграфічны паказальнік / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі. – Віцебск : Віцеб. абл. б-ка, 2019.

 

arrow Мусор – проблемы или возможности? : аннотированный библиографический список литературы / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Информационно-библиографический отдел. – Витебск : Витеб. обл. б-ка, 2019.

 

arrow «Обыкновенное чудо», или Как подарить радость детям : информационно-методическое издание / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Отдел библиотековедения. – Витебск : Витеб. обл. б-ка, 2019.

 

arrow Подготовка оптимизированных текстов для web-сайта : информационно-методическое издание / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Сектор социокультурной деятельности и маркетинга. – Витебск : Витеб. обл. б-ка, 2019.

 

arrow Правовые гарантии социальной защиты в Республике Беларусь : аннотированный библиографический список литературы / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Сектор «Публичный центр правовой информации». – Витебск : Витеб. обл. б-ка, 2019.

 

arrow Реклама и PR-деятельность : из опыта работы Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина : информационно-методическое издание / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Сектор социокультурной деятельности и маркетинга. – Витебск : Витеб. обл. б-ка, 2019.

 

arrow Роднай зямлі шматгалоссе: сцэнарыі публічных бібліятэк Віцебскай вобласці : інфармацыйнае выданне / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Аддзел бібліятэказнаўства. – Віцебск : Віцеб. абл. б-ка, 2019.

 

arrow Услаўляючы матчына слова: педагагічныя тэхналогіі ў методыцы выкладання беларускай мовы і літаратуры : анатаваны бібліяграфічны спіс / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел. – Віцебск : Віцеб. абл. б-ка, 2019.

 

arrow Усыновление (удочерение), опека, попечительство и иные формы заботы о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей : дайджест по праву / ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», сектор «Публичный центр правовой информации» ; [сост. Л. В. Луцкевич]. – Витебск, 2018. – 61 с. – (Серия «Семейный советник». Вып. 4).

  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01