eye

База данных «Человек года Витебщины»

type your text for first image here

База данных «Человек года Витебщины»

База данных «Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць»

type your text for second image here

База данных «Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць»

База данных «Художники Витебщины»

type your text for 4th image here

База данных «Художники Витебщины»

База данных «Афганистан. Без права на забвение»

type your text for 5th image here

База данных «Афганистан. Без права на забвение»

База данных «Каталог подписных изданий»

type your text for 7th image here

База данных «Каталог подписных изданий»
  • anons-3D
  • anons-Laman
  • anons-Vitebsk-history-47
  • vicebskij-kraj-2019
banner-90-years-library-2019
banner-Bykov-2019
kolas-m

 

ШМАТГРАННАСЦЬ АДЛЮСТРАВАННЯ

ЯКУБ КОЛАС У МАСТАЦТВЕ

 

Класік беларускай літаратуры, народны паэт Беларусі Якуб Колас – аўтар шырокіх эпічных твораў у паэзіі і прозе. Яго творчасць – невычэрпная крыніца тэм для жывапісцаў, скульптараў, майстроў кніжнай і станковай графікі. Не магла не  прывабіць, не ўсхваляваць іх і асоба пісьменніка.

Яшчэ ў дарэвалюцыйныя гады зроблена мастацкае афармленне першых твораў паэта, вокладкі кніг, такіх, як “Песні-жальбы”, “Родныя з’явы” і інш.

Шэраг партрэтаў народнага песняра выканалі мастакі-графікі. Яны цесна звязаны з аўтабіяграфічнымі і біяграфічнымі творамі.

Шматлікія творы мастакоў ахопліваюць асноўныя перыяды жыцця і дзейнасці Якуба Коласа.

Павага народа, памяць пра барацьбіта за шчасце, светлае будучае ўвекавечаны буйнейшай манументальнай работай З. Азгура – помнікам вялікаму песняру, устаноўленым на плошчы, якая носіць яго імя ў сталіцы нашай рэспублікі.

Для чытачоў бібліятэкі аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі падрыхтаваў выставу пад назвай “Шматграннасць адлюстравання : Якуб Колас у мастацтве”, якая пройдзе з 2 жніўня па 2 верасня, і бібліяграфічны спіс літаратуры, якая прадстаўлена на ёй. Для прыхільнікаў сайта прапаноўваецца кароткі агляд некаторых выданняў і поўнатэкставыя варыянты артыкулаў з перыёдыкі, якія ўключаны ў экспазіцыю.

 

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

 

1. Гарон, А. Думы пра Беларусь Святаслава Федарэнкі / А. Гарон // Роднае слова. — 2002. — № 5. — С. 81.

2. Горава, Г. В. "Партрэт народнага паэта Беларусі Якуба Коласа" Уладзіміра Стальмашонка, каларыстычныя і фармальныя асаблівасці / Г. В. Горава // Янка Купала і Якуб Колас у сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў XXI стагоддзя : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 26–27 верасня 2007 г. / рэдкал.: В. А. Максімовіч [і інш.]. – Мінск : Права i эканомiка, 2007. – С. 134–177.

3. Колас Якуб у творчасці мастакоў : альбом / сост.: Ю. А. Карачун. — Мінск : Беларусь, 1982. — 23 с.

4. Михаил Савицкий = Mikhail Savitsky : фотоальбом / авт. идеи и рук. проекта В. Прокопцов ; авт. текста и сост. Б. Крепак ; фото Ю. Иванова [и др.] ; пер. на англ. яз. С. Сиверина. — Минск : Беларусь, 2008. — 171 с.

5. Назараў, В. Электронны Якуб Колас / В. Назараў // Веды. — 2007. — № 2. — С. 7.

6. Нячай, Г. Крыніца натхнення / Г. Нячай // Мастацтва. — 2002. — № 9. — С. 11—13.

7. Пугачева, Э. Н. Михаил Савицкий / Э. Н. Пугачева. — Минск : Беларусь, 1982. — 195 с.

8. Пяткевіч, Т. На коласавым прыстанку / Т. Пяткевіч // Літаратура і мастацтва. — 2007. — № 22. — С. 11.

9. Танк, М. Стагоддзе першае, назаўсёды памятнае / М. Танк // Мастацтва Беларусі. — 1983. — № 2. — С. 3—7.

10. Цветков, Ю. Кино, распятое на кресте / Ю. Цветков // Беларуская думка. — 2002. — № 1. — С. 158—166.

11. Шаранговіч, В. Янка Купала і Якуб Колас у маім жыцці і творчасці / В. Шаранговіч // Роднае слова. — 2004. — № 1. — С. 74—77.

 

КНІГІ

 


1

Горава, Г. В. “Партрэт народнага паэта Беларусі Якуба Коласа” Уладзіміра Стальмашонка, каларыстычныя і фармальныя асаблівасці / Г. В. Горава // Янка Купала і Якуб Колас у сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў XXI стагоддзя : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 26–27 верасня2007 г. / рэдкал.: В. А. Максімовіч [і інш.]. – Мінск : Права i эканомiка, 2007. – С. 134–177.

 

Вучоныя і пісьменнікі Беларусі абагульняюць багацейшы творча-мастацкі вопыт выдатных песняроў Янкі Купала і Якуба Коласа і вызначаюць шляхі далейшага вывучэння іх невычэрпнай літаратурна-мастацкай спадчыны.

 


2
Михаил Савицкий = Mikhail Savitsky : фотоальбом / авт. идеи и рук. проекта В. Прокопцов ; авт. текста и сост. Б. Крепак ; фото Ю. Иванова [и др.] ; пер. на англ. яз. С. Сиверина. — Минск : Беларусь, 2008. — 171 с.

 

 

О жизни и творчестве народного художника БССР, народного художника СССР Михаила Андреевича Савицкого, творческий путь которого пролегает через разные эпохи, соединяя их между собой. Через него можно увидеть самый ход времени, движения искусства и движения жизни, что для художника всегда было нераздельно.
Благодаря данной книге мы можем пройти с Мастером по узловым моментам художественной и общей истории, мы можем точнее понять их — или хотя бы приблизиться к этому.