eye

Database «Man of the Year of Vitebsk Region»

type your text for first image here

Database «Man of the Year of Vitebsk Region»

Database «Dvina Region: history and here and now»

type your text for second image here

Database «Dvina Region: history and here and now»

Database «Vitebsk Region: Documentary Heritage»

type your text for third image here

Database «Vitebsk Region: Documentary Heritage»

Database «Artists of Vitebsk Region»

type your text for 4th image here

Database «Artists of Vitebsk Region»

Database «Afghanistan. Without the right to oblivion»

type your text for 5th image here

Database «Afghanistan. Without the right to oblivion»

Database «Catalog subscription editions»

type your text for 7th image here

Database «Catalog subscription editions»

Database «Vyzvalenne Vіcebshchyny. 1943-1944»

type your text for 8th image here

Database «Vyzvalenne Vіcebshchyny. 1943-1944»

Virtual project «Librarians of Vitebsk Region in the fight for Victory»

type your text for 9th image here

Virtual project «Librarians of Vitebsk Region in the fight for Victory»

Virtual project «Vitebsk region in the war of 1812»

type your text for 10th image here

Virtual project «Vitebsk region in the war of 1812»
 • library-exhibitions
 • konkurs-Heine
 • konkurs-ru-bel-1812
 • 22-09-2022-ivanov
 • anons-29-09-2022
 • anons-konferenciya-24-11-2022
 • anons-Litres
 • anons-mastak
 • anons-echz
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
banner-Kolas-Kupala-2022
banner-Simanovich-2022
Filter
 • А Перамога ўсё бліжэй...

  2010-9may

   

  Дзве даты назаўсёды ўвайшлі ў гісторыю чалавечай цывілізацыі – 22 чэрвеня 1941 г. і 9 мая 1945 г. Іх раз’ядноўвае 1418 дзён і начэй, абпаленых разлютаваным полымем бязлітаснай, разбуральнай і кровапралітнай вайны. А аб’ядноўвае гераічная барацьба народаў былога Савецкага Саюза з фашысцкай Германіяй і яе саюзнікамі, якую яны вымушаны былі весці не па сваёй віне.

 • Advent Calendar from the German Reading Room

  Dear Readers! Christmas Eve has come. Despite the snowflakes and frosty air outside, we wish you a warm atmosphere in your home, filled with happiness and love. Congratulations to all Catholics on a wonderful holiday!

 • Адвечная філасофія быцця : у віры падзей рамана У. Караткевіча "Каласы пад сярпом тваім"

  2010-k1

   

  Да 80-годдзя з дня нараджэння У. Караткевіча падрыхтавана выстава, прысвечаная аднаму з найбольш знакамітых і значных твораў аўтара – раману "Каласы пад сярпом тваім".

  На працягу дванаццаці гадоў выношвалася У. Караткевічам, выспявала задума рамана, збіраўся багаты фактычны матэрыял, вывучалася гістарычная літаратура, складваўся разгорнуты, з указаннем пабочных сюжэтных адгалінаванняў, вобразнымі характарыстыкамі і нават малюнкамі, план твора, які захоўваецца ў хатнім архіве. Нарэшце пісьменнік рашаецца на стварэнне шырокага гістарычнага палатна, дзе будуць асвятляцца падзеі рэвалюцыйнай сітуацыі 1859-1861 гг., доўгі і цяжкі перыяд падрыхтоўкі да нацыянальна-вызваленчага паўстання.

   

  ЛИТЕРАТУРА

  1.  Банцэвіч, П. Асветніцкая ідэя ў рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” / П. Банцэвіч // Уладзімір Караткевіч і яго творчасць у еўрапейскім культурным аспекце : навуковы зборнік / рэдкал.: А. Мальдзіс (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : Беларускі кнігазбор, 2000. – 272 с. (Беларусіка = Albaruthenika; Кн. 16).

  2.  Банцэвіч, П. Асветніцкая ідэя ў рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” / П. Банцэвіч // Роднае слова. – 2000. - № 3. – С. 49-50.

  3.  Васілеўская, А. Загаловак мастацкага тэксту: на прыкладзе рамана”Каласы пад сярпом тваім” У. Караткевіча / А. Васілеўская // Роднае слова. - 2003. - № 3. – С. 54-55.

  4.  Верабей, А.Л. Мастацкае адлюстраванне гісторыі ў рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” / А.Л. Верабей // Беларуская мова і літаратура. - 2003. - № 1. – С. 72-85.

  5.  Ішчанка, Г.М. Вывучэнне творчасці пісьменніка : Уладзімір Караткевіч у школе : дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / Г.М. Ішчанка. – 2-е выд. – Мн. : Аверсэв, 2005. – 207 с.

  6.  Ішчанка, Г.М. Каласы адродзяцца ў зерні : манаграфія / Г.М. Ішчанка. - Брэст : БрДзУ імя А.С. Пушкіна,  2002. – 109 с.

  7.  Караткевіч, У. Каласы пад сярпом тваім : раман у 2 кн. / У. Караткевіч. – Мн. : Юнацтва, 1981. – Кн. 2. Сякера пры дрэве. – 400 с. : іл.

  8.  Караткевіч, У. Каласы пад сярпом тваім : раман у 2-х кн. / У. Караткевіч. – Мн. : Юнацтва, 1981. – Кн. 1. Выйсце крыніц. – 381 с. : іл., 1 л. партр.

  9.  Караткевіч, У. Каласы пад сярпом тваім : раман у 2-х кн. / У. Караткевіч. - Мн. : Ураджай, 2002. – Кн. 1. Выйсце крыніц : для ст. шк. узросту. - 398 с. : іл. – (Школьная бібліятэка).

  10. Караткевіч, У. Каласы пад сярпом тваім : раман у 2-х кн. / У. Караткевіч. – Мн. : Маст. літ., 1998. – 702 с. – (Залатая серыя. Проза XX стагоддзя).

  11. Караткевіч, У.С. Каласы пад сярпом тваім : раман : для ст. шк. узросту / У. Караткевіч. – Мн. : Маст. літ.,  2007. – 814 с. – (Бібліятэка школьніка).

  12. Мальдзіс, А. Жыцце і ўзнясенне У. Караткевіча : партрэт пісьменніка і чалавека / А. Мальдзіс. - Мн. : Маст. літаратура, 1990. – 230 с. : іл.

  13. Марціновіч, Д. Працяг “Каласоў” – міф ці рэальнасць? : роздум пра існаванне працягу рамана У. Караткевіча / Д. Марціновіч // Роднае слова. - 2005. - № 9. – С. 96-98.

  14. Мірошнікава, Т.У. Карткі з індывідуальнымі заданнямі па рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” / Т.У. Мірошнікава // Беларуская мова і літаратура. – 2008. - № 6. – С. 41.

  15. Подберезская, Ю.А. Символика цвета в романе В. Короткевича “Колосья под серпом твоим” / Ю.А. Подберезская // Весці БДПУ. Сер. 1. -  2008. - № 3. – С. 67-70.

  16. Русецкі, А. Уладзімір Караткевіч : праз гісторыю ў сучаснасць : нататкі літаратурнай творчасці / А. Русецкі. – Мн. : Маст. літ.,  2000. – 300 с.

  17. Уласныя імёны ў рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” : крыжаванка для вучняў XI класа // Беларуская мова і літаратура. - 2007. - № 12. – С. 45.

  18. Шынкарэнка, В.К. Пад ветразем дабра і прыгажосці : жанрава-стылявыя асаблівасці прозы У. Караткевіча / В.К. Шынкарэнка. -  Мн.: Навука і тэхніка, 1995. – 175 с.

 • Актуальная беседа «Безопасность детей дома и на улице»

  В рамках проведения Единого дня безопасности по Витебской области 9 сентября состоялось заседание клуба «Правознайка» с участием представителей Витебского областного управления МЧС Республики Беларусь.

 • A Topical Conversation «We and Nature»

  On April 18, a topical discussion «We and Nature» for the children's club «Pravoznayka» took place in the Public Center of Legal Information.

 • «Meet «Polotsk Branch»!» Event

  On April 27, a meeting with the members of Belarusian Literary Union «Polotsk Branch» was held in the library. Oleg Zaitsev, essay writer and publisher, Head of the Union, spoke about the history of the Union, its achievements and plans.

 • The action «Giving Books with Love»

  On February 14, the action «Giving books with love» dedicated to the International Books Giving Day took place in the reading room of the library.

 • Акция «Найди свою книгу: читатель – читателю»

  15 сентября в фойе библиотеки прошла акция «Найди свою книгу: читатель – читателю», приуроченная ко Дню библиотек Беларуси.

  Посетителям библиотеки были представлены книги, полученные Витебской областной библиотекой в дар от читателей и жителей города: классическая литература, приключенческие и исторические романы, детективы, фантастика, отраслевая литература. В этот день читатели библиотеки имели возможность бесплатно пополнить свои домашние библиотеки предложенными изданиями.

 • «Happy Birthday, the Red Cross!»

  On the 11th of May, in our library in the framework of action «Happy Birthday, the Red Cross!», dedicated to the World Red Cross and Red Crescent Day, press conference took place.

 • Action «Encore reading: belarusian fairy tales in different languages»

  On March 6, the action «Encore reading: belarusian fairy tales in different languages of the world» dedicated to World Read Aloud Day took place in the Foreign Editions Department.

 • The Action "Give Children Joy"

  С 25 апреля по 25 мая 2012 года ГУ “Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина” совместно с УВД Витебского облисполкома проводит благотворительную акцию “Подари детям радость” по сбору книг для воспитанников детского дома г. Орши.

  Книги можно принести в отдел детской литературы по адресу: пр-т Строителей, 10.

  Справки по телефону: 22 64 83.

 • Акция-презентация «Гостеприимная Витебщина»

  5 мая в общем читальном зале библиотеки прошла акция-презентация «Гостеприимная Витебщина», посвященная вопросам развития туризма в Витебской области.

 • Alexander Ananichev. «St. Alexander Nevsky»

  Within the target complex program «Living Word of Spiritual Wisdom», the general reading room presents a virtual presentation of the book by Alexander Ananichev «St. Alexander Nevsky».

 • Questioning «To See PCLI with User's Eyes»

  Employees of the department «Public Center Legal Information» offer you to take part in the survey «To See PCLI with User's Eyes».

  Studying your views will help to improve library services in the department.

  You can fill out a form in the department «Public Center Legal Information».

 • Annotated bibliography list «Banking Law of the Republic of Belarus»

  The Department «Public Centre of Legal Information» has prepared an annotated bibliography list «Banking Law of the Republic of Belarus».

 • Annotated Bibliography list «Biotechnology: Aсhievements and Development Prospects»

  The Department of Information and Bibliography has prepared the annotated bibliography list «Biotechnology: Aсhievements and Development Prospects».

 • Annotated bibliography «Disease X: Coronavirus»

  The Information-bibliographical Department has prepared an annotated bibliography «Disease X: Coronavirus», dedicated to the history of the COVID-19 pandemic and the socio-economic, political and psychological consequences of the disease.

 • Annotated Bibliographic List «Inspirations: Aesthetic Character Education»

  The employees of the Bibliography Department offers to you attention annotated bibliographic list «Inspirations: Aesthetic Character Education». The bibliographic list is devoted to the issues of aesthetic education of the younger generation.

   
 • Annotated Bibliographic List «Open Your Door: Career Guidance»

  The employees of the Bibliography Department offers to you attention annotated bibliographic list «Open Your Door: Career Guidance». Information about professional identity and profession selection is represented in the bibliographic list.

   
 • Annotated Bibliographic List «Pensions. Benefits. Premiums»

  One of the most important areas of social policy of the Republic of Belarus is the organization of the pension system, which allows maintaining a decent standard of living for citizens of retirement age and disabled persons.

  The Public Center for Legal Information Department has prepared an annotated bibliographic list «Pensions. Benefits. Premiums».