eye

Database «Man of the Year of Vitebsk Region»

type your text for first image here

Database «Man of the Year of Vitebsk Region»

Database «Dvina Region: history and here and now»

type your text for second image here

Database «Dvina Region: history and here and now»

Database «Vitebsk Region: Documentary Heritage»

type your text for third image here

Database «Vitebsk Region: Documentary Heritage»

Database «Artists of Vitebsk Region»

type your text for 4th image here

Database «Artists of Vitebsk Region»

Database «Afghanistan. Without the right to oblivion»

type your text for 5th image here

Database «Afghanistan. Without the right to oblivion»

Database «Catalog subscription editions»

type your text for 7th image here

Database «Catalog subscription editions»

Database «Vyzvalenne Vіcebshchyny. 1943-1944»

type your text for 8th image here

Database «Vyzvalenne Vіcebshchyny. 1943-1944»

Virtual project «Librarians of Vitebsk Region in the fight for Victory»

type your text for 9th image here

Virtual project «Librarians of Vitebsk Region in the fight for Victory»
 • library-exhibitions
 • anonns-Simanovich-konkurs
 • anons-Schastnaya
 • anons-konferenciya-24-11-2022
 • anons-Litres
 • anons-mastak
 • anons-echz
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
banner-Kolas-Kupala-2022
banner-Simanovich-2022

Выставка "Жывая гісторыя Беларусі"

2010-k1

 

З 19 чэрвеня аддзел беларускай літаратуры прапануе чарговую экспазіцыю пад назвай "Жывая гісторыя Беларусі" з цыкла "Пад чароўным ветразем стагоддзяў", прысвечанага 80-годдзю класіка беларускай літаратуры У. Караткевіча, з мэтай пазнаёміць чытачоў і ўсіх зацікаўленых з матэрыяламі, якія адлюстроўваюць значнасць аповесці айчыннага празаіка ў кантэксце гісторыі беларускай і сусветнай літаратуры.

Уладзімір Караткевіч выказваў пастаянную і асаблівую прыхільнасць да гістарычнага і дэтэктыўнага жанраў, дзе ставіў і імкнуўся вырашыць агульначалавечыя праблемы жыцця і смерці, дабра і зла. Сваё выступленне на VII з'ездзе Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзімір Сямёнавіч пачаў і скончыў заклікам да калег пісаць дэтэктывы і прыгодніцкія раманы, як гэта рабілі славацкія пісьменнікі, калі сярод чытачоў упала цікавасць да роднай літаратуры і ўзнікла пагроза страціць мову. Гістарычныя дэтэктывы У. Караткевіча карысталіся вялікай папулярнасцю. Нечаканы паварот сюжэту, незвычайныя гісторыі, дынамічнасць падзей, загадкавасць учынкаў герояў, псіхалагічныя "неспадзяванкі" – усё гэта даспадобы чытачу. Аповесці Караткевіча "прынеслі ў беларускую літаратуру тое, што англійскай далі творы В. Скота ці польскай – раманы Г. Сянкевіча – дух мінуўшчыны і яе патрыятычную ідэалізацыю".

У той жа час Уладзімір Караткевіч надзвычай нацыянальны пісьменнік, што выразна адчуваецца ў адным з самых папулярных яго твораў, гістарычна-дэтэктыўнай аповесці "Дзікае паляванне караля Стаха" (1950, 1958). У гэтым літаратурным шэдэўры пісьменнік асудзіў сацыяльны прыгнёт, тыранію, уціск і дэспатызм, увасабленнем якіх з'яўляецца дзікае паляванне, якое наганяе жах як на Надзею Яноўскую, уладальніцу маёнтка Балотныя Яліны, так і на сялян у акрузе. Адначасова ў аповесці узнімаюцца вечныя пытанні аб прызначэнні чалавека на зямлі, аб сутнасці ягонага жыцця і любові да радзімы, паказваецца вялікае, прыгожае і чыстае каханне...

 

ЛІТАРАТУРА

1. Бязлепкіна, А.П. Дэтэктыўнае ў аповесці У. Караткевіча "Дзікае паляванне караля Стаха" / А.П. Бязлепкіна // Беларускае літаратуразнаўства : навукова-метадычны альманах / рэдкал.: Л.Д. Сінькова (гал. рэд.) [і інш.]. – Вып. 1. – Мн. : Права і эканоміка, 2005. – С. 28-37.

2. Верабей, А. Уладзімір Караткевіч : жыццё і творчасць / Анатоль Верабей. – 2-е выд., дапрац. і выпраўл. – Мінск : Бел. навука, 2005. – 271 с.

3. Все белорусские фильмы : каталог-справочник / авт.-сост. И. Авдеев, Л. Зайцева ; науч. ред. А.В. Красинский. – Т. 2. Игровое кино (1971-1983). – Мн. : Бел. навука, 2000. – 299 с. : ил.

4. Выскварка, Т. Пад рэдакцыяй Уладзіміра Караткевіча / Таццяна Выскварка // Літаратура і мастацтва. – 2009. – № 9 (6 сак.). – С. 13.

5. Гарадко, Г.С. Пошукі жыццёвага ідэалу і сваёй Бацькаўшчыны : вывучэнне аповесці У. Караткевіча "Дзікае паляванне караля Стаха" ў школе / Г.С. Гарадко // Беларуская мова і літаратура. Сер. "У дапамогу педагогу". – 2000. - № 4. – С. 36-56.

6. Даніленка, С.І. Асаблівасці нацыянальнай гісторыі ў прозе Уладзіміра Караткевіча / С.І. Даніленка // Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология. – 2006. - № 2. – С. 219-224.

7. Ждановіч, В. Адрэналін з пяшчотай над безданню дыялектыкі / Валянціна Ждановіч // Беларусь (Belarus). – 2006. - № 3. – С. 40-42.

8. Караткевіч, У. Дзікае паляванне караля Стаха : аповесці, апавяданні : для ст. шк. узросту / Уладзімір Караткевіч. – Мн. : Маст. літ., 1995. – 511 с. : іл. – ( З вякоў мінулых).

9. Караткевіч, У.С. Дзікае паляванне караля Стаха : аповесць ; Зямля пад белымі крыламі : нарыс : для ст. шк. узросту / Уладзімір Караткевіч ; прадм. А. Расінскага. – Мінск : Маст. літ., 2008. – 493 с. – (Бібліятэка школьніка).

10. Козел, В. Яго вялікасць кароль Стах у мантажным цэху / Вераніка Козел // Літаратура і мастацтва. – 1979. – 24 жн. – С. 14.

11. Короткевич, В. Дикая охота короля Стаха : повесть : для ст. шк. возраста / Владимир Короткевич ; авториз. пер. с белорус. В. Щедриной ; худож. А.М. Кашкуревич. – Мн. : Юнацтва, 1983. – 175 с. : ил.

12. Мальдзіс, А. Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча : партрэт пісьменніка і чалавека / Адам Мальдзіс ; маст. Наталля Сустава ; фота Валянціна Ждановіча. – Мн. : Маст. літ., 1990. – 230 с. : іл.

13. Мальдзіс, А. Яшчэ адзін "добры сярэдні"? / Адам Мальдзіс // Літаратура і мастацтва. – 1980. – 23 мая. – С. 12.

14. Нячай, В. Жывы подых гісторыі : экраннае прачытанне твораў "Дзікае паляванне караля Стаха", "Чорны замак Альшанскі", "Ладдзя Роспачы" Уладзіміра Караткевіча / Вольга Нячай // Роднае слова. – 2005. - № 11. – С. 83-86.

15. Рублевская, Л. Король Стах, скелеты и вечность : 50 лет назад была написана повесть "Дзікае паляванне караля Стаха" / Людмила Рублевская // СБ. Беларусь сегодня. – 2008. – 14 мая. – С. 12.

16. Русаковіч, В. Прывіды мінулага / Вераніка Русаковіч // Культура. – 2006. - № 1 (7-13 студз.). – С. 7.

17. Саўчук, А. Як сказаць, што прадмет "вельмі"?... : на прыкладзе мовы аповесці Уладзіміра Караткевіча "Дзікае паляванне караля Стаха" / Алеся Саўчук // Роднае слова. – 1998. - № 7. – С. 33-38.

18. Скарабагатаў, В. "Дзікае паляванне..." на опернай сцэне : вобразы літаратурныя і музычныя / Віктар Скарабагатаў, Ірына Шыкунова // Роднае слова. – 2006. - № 11. – С. 74-80.

19. Уладзімір Караткевіч і яго творчасць у еўрапейскім культурным кантэксце : навук. зборнік / рэдкал.: А. Мальдзіс (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : Беларускі кнігазбор, 2000. – 272 с. – (Беларусіка=Albaruthenica ; Кн. 16).

20. Шынкарэнка, В.К. Пад ветразем дабра і прыгажосці : жанрава-стылявыя асаблівасці прозы У. Караткевіча / Вольга Шынкарэнка. – Мн.: Навука і тэхніка, 1995. – 175 с.