eye

Database «Man of the Year of Vitebsk Region»

type your text for first image here

Database «Man of the Year of Vitebsk Region»

Database «Dvina Region: history and here and now»

type your text for second image here

Database «Dvina Region: history and here and now»

Database «Vitebsk Region: Documentary Heritage»

type your text for third image here

Database «Vitebsk Region: Documentary Heritage»

Database «Artists of Vitebsk Region»

type your text for 4th image here

Database «Artists of Vitebsk Region»

Database «Afghanistan. Without the right to oblivion»

type your text for 5th image here

Database «Afghanistan. Without the right to oblivion»

Database «Catalog subscription editions»

type your text for 7th image here

Database «Catalog subscription editions»

Database «Vyzvalenne Vіcebshchyny. 1943-1944»

type your text for 8th image here

Database «Vyzvalenne Vіcebshchyny. 1943-1944»

Virtual project «Librarians of Vitebsk Region in the fight for Victory»

type your text for 9th image here

Virtual project «Librarians of Vitebsk Region in the fight for Victory»

Virtual project «Vitebsk region in the war of 1812»

type your text for 10th image here

Virtual project «Vitebsk region in the war of 1812»
 • library-exhibitions
 • konkurs-Heine
 • konkurs-ru-bel-1812
 • anons-notarius-2022
 • anons-Shutko
 • anons-Litres
 • anons-mastak
 • anons-echz
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
banner-Kolas-Kupala-2022
banner-Simanovich-2022

Адвечная філасофія быцця : у віры падзей рамана У. Караткевіча "Каласы пад сярпом тваім"

2010-k1

 

Да 80-годдзя з дня нараджэння У. Караткевіча падрыхтавана выстава, прысвечаная аднаму з найбольш знакамітых і значных твораў аўтара – раману "Каласы пад сярпом тваім".

На працягу дванаццаці гадоў выношвалася У. Караткевічам, выспявала задума рамана, збіраўся багаты фактычны матэрыял, вывучалася гістарычная літаратура, складваўся разгорнуты, з указаннем пабочных сюжэтных адгалінаванняў, вобразнымі характарыстыкамі і нават малюнкамі, план твора, які захоўваецца ў хатнім архіве. Нарэшце пісьменнік рашаецца на стварэнне шырокага гістарычнага палатна, дзе будуць асвятляцца падзеі рэвалюцыйнай сітуацыі 1859-1861 гг., доўгі і цяжкі перыяд падрыхтоўкі да нацыянальна-вызваленчага паўстання.

 

ЛИТЕРАТУРА

1.  Банцэвіч, П. Асветніцкая ідэя ў рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” / П. Банцэвіч // Уладзімір Караткевіч і яго творчасць у еўрапейскім культурным аспекце : навуковы зборнік / рэдкал.: А. Мальдзіс (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : Беларускі кнігазбор, 2000. – 272 с. (Беларусіка = Albaruthenika; Кн. 16).

2.  Банцэвіч, П. Асветніцкая ідэя ў рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” / П. Банцэвіч // Роднае слова. – 2000. - № 3. – С. 49-50.

3.  Васілеўская, А. Загаловак мастацкага тэксту: на прыкладзе рамана”Каласы пад сярпом тваім” У. Караткевіча / А. Васілеўская // Роднае слова. - 2003. - № 3. – С. 54-55.

4.  Верабей, А.Л. Мастацкае адлюстраванне гісторыі ў рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” / А.Л. Верабей // Беларуская мова і літаратура. - 2003. - № 1. – С. 72-85.

5.  Ішчанка, Г.М. Вывучэнне творчасці пісьменніка : Уладзімір Караткевіч у школе : дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / Г.М. Ішчанка. – 2-е выд. – Мн. : Аверсэв, 2005. – 207 с.

6.  Ішчанка, Г.М. Каласы адродзяцца ў зерні : манаграфія / Г.М. Ішчанка. - Брэст : БрДзУ імя А.С. Пушкіна,  2002. – 109 с.

7.  Караткевіч, У. Каласы пад сярпом тваім : раман у 2 кн. / У. Караткевіч. – Мн. : Юнацтва, 1981. – Кн. 2. Сякера пры дрэве. – 400 с. : іл.

8.  Караткевіч, У. Каласы пад сярпом тваім : раман у 2-х кн. / У. Караткевіч. – Мн. : Юнацтва, 1981. – Кн. 1. Выйсце крыніц. – 381 с. : іл., 1 л. партр.

9.  Караткевіч, У. Каласы пад сярпом тваім : раман у 2-х кн. / У. Караткевіч. - Мн. : Ураджай, 2002. – Кн. 1. Выйсце крыніц : для ст. шк. узросту. - 398 с. : іл. – (Школьная бібліятэка).

10. Караткевіч, У. Каласы пад сярпом тваім : раман у 2-х кн. / У. Караткевіч. – Мн. : Маст. літ., 1998. – 702 с. – (Залатая серыя. Проза XX стагоддзя).

11. Караткевіч, У.С. Каласы пад сярпом тваім : раман : для ст. шк. узросту / У. Караткевіч. – Мн. : Маст. літ.,  2007. – 814 с. – (Бібліятэка школьніка).

12. Мальдзіс, А. Жыцце і ўзнясенне У. Караткевіча : партрэт пісьменніка і чалавека / А. Мальдзіс. - Мн. : Маст. літаратура, 1990. – 230 с. : іл.

13. Марціновіч, Д. Працяг “Каласоў” – міф ці рэальнасць? : роздум пра існаванне працягу рамана У. Караткевіча / Д. Марціновіч // Роднае слова. - 2005. - № 9. – С. 96-98.

14. Мірошнікава, Т.У. Карткі з індывідуальнымі заданнямі па рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” / Т.У. Мірошнікава // Беларуская мова і літаратура. – 2008. - № 6. – С. 41.

15. Подберезская, Ю.А. Символика цвета в романе В. Короткевича “Колосья под серпом твоим” / Ю.А. Подберезская // Весці БДПУ. Сер. 1. -  2008. - № 3. – С. 67-70.

16. Русецкі, А. Уладзімір Караткевіч : праз гісторыю ў сучаснасць : нататкі літаратурнай творчасці / А. Русецкі. – Мн. : Маст. літ.,  2000. – 300 с.

17. Уласныя імёны ў рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” : крыжаванка для вучняў XI класа // Беларуская мова і літаратура. - 2007. - № 12. – С. 45.

18. Шынкарэнка, В.К. Пад ветразем дабра і прыгажосці : жанрава-стылявыя асаблівасці прозы У. Караткевіча / В.К. Шынкарэнка. -  Мн.: Навука і тэхніка, 1995. – 175 с.