eye

Database «Man of the Year of Vitebsk Region»

type your text for first image here

Database «Man of the Year of Vitebsk Region»

Database «Dvina Region: history and here and now»

type your text for second image here

Database «Dvina Region: history and here and now»

Database «Vitebsk Region: Documentary Heritage»

type your text for third image here

Database «Vitebsk Region: Documentary Heritage»

Database «Artists of Vitebsk Region»

type your text for 4th image here

Database «Artists of Vitebsk Region»

Database «Afghanistan. Without the right to oblivion»

type your text for 5th image here

Database «Afghanistan. Without the right to oblivion»

Database «Catalog subscription editions»

type your text for 7th image here

Database «Catalog subscription editions»

Database «Vyzvalenne Vіcebshchyny. 1943-1944»

type your text for 8th image here

Database «Vyzvalenne Vіcebshchyny. 1943-1944»

Virtual project «Librarians of Vitebsk Region in the fight for Victory»

type your text for 9th image here

Virtual project «Librarians of Vitebsk Region in the fight for Victory»

Virtual project «Vitebsk region in the war of 1812»

type your text for 10th image here

Virtual project «Vitebsk region in the war of 1812»
 • library-exhibitions
 • konkurs-Heine
 • konkurs-ru-bel-1812
 • anons-notarius-2022
 • anons-Shutko
 • anons-Litres
 • anons-mastak
 • anons-echz
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
 • АНОНС
banner-Kolas-Kupala-2022
banner-Simanovich-2022

Дрэва вечнасці: сцежкамі прозы У. Караткевіча

2010-k1

 

Аддзел беларускай літаратуры падрыхтаваў чарговую выставу з цыкла, прысвечанага 80-гадоваму юбілею беларускага пісьменніка У. Караткевіча, пад назвай "ДРЭВА ВЕЧНАСЦІ: СЦЕЖКАМІ ПРОЗЫ У. КАРАТКЕВІЧА".

У. Караткевіч ставіў перад сабой задачу, якую да яго ў беларускай прозе не ставіў ніхто: адлюстраваць працэс станаўлення і развіцця нацыянальнай свядомасці, адлюстраваць жыццё беларускага народа ў яго рэвалюцыйным развіцці. Пісьменнік імкнуўся паказаць гістарычнае быццё народа ва ўсёй паўнаце яго сацыяльных і маральных супярэчнасцей, у вобразе гістарычнай асобы ён намагаўся знайсці і сцвердзіць этапы маральна-духоўнага развіцця беларускага народа.

 

ЛІТАРАТУРА

 

1. Байкова, Т. Выхаванне нацыянальнай свядомасці вучняў на прыкладзе празаічных твораў У. Караткевіча / Т. Байкова // Роднае слова. – 2000. - № 10. – С. 3-7.

2. Верабей, А.Л. Караткевіч Уладзімір Сямёнавіч / А.Л. Верабей // Беларускія пісьменнікі : біябліяграфічны слоўнік : у 6 т. / пад рэд. А.В. Мальдзіса. – Мн. : БелЭн, 1994. – C. 159-163.

3. Даніленка, С.І. Асаблівасці нацыянальнай гісторыі ў прозе У. Караткевіча / С.І. Даніленка // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2006. – № 2. – С. 219-224.

4. Кавалёва, Т.Ф. Маральная прыгажосць чалавека ў апавяданні У. Караткевіча "Паром на бурнай рацэ" / Т.Ф. Кавалёва // Беларуская мова і літаратура. – 2008. - № 12. – С. 55-57.

5. Караткевіч, У. Быў. Ёсць. Буду! : успаміны, інтэрв'ю, эсэ / У. Караткевіч ; уклад. Г. Шаблінскай. – Мн. : Маст. літ., 2005. - 518 с. : іл. – (Жыццё знакамітых людзей Беларусі).

6. Караткевіч, У. Вясна ўвосень / У. Караткевіч. - Мн. : Юнацтва, 2000. - 79 с.

7. Караткевіч, У. Каласы пад сярпом тваим: раман : для ст. шк. узросту / У. Караткевіч. – Мн. : Маст. літ., 2008. - 814 с.

8. Караткевіч, У. Ладдзя Роспачы : аповесці / У. Караткевіч ; маст. А. Кашкурэвіч. – Мн. : Маст. літ., 2003. – 367 с.

9. Караткевіч, У. Чазенія : апавяданні і аповесць : для сярэд. і ст. шк. узросту / У. Караткевіч; прадм. Д. Бугаёва. – Мн. : Маст. літ., 2007. – 398 с. – (Бібліятэка школьніка).

10. Караткевіч, У. Хрыстос прызямліўся ў Гародні : Евангелле ад Іўды : раман : для ст. шк. узросту / У. Караткевіч. – Мн. : Маст. літ., 2007. – 589 с.

11. Караткевіч, У. Чорны замак Альшанскі : раман, аповесць / У. Караткевіч. – Мн. : Маст. літ., 1983. – 359 с.

12. Конан І. Нацыянальная гуманістычная ідэя ў рамане "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" Уладзіміра Караткевіча / І. Конан // Роднае слова. – 2007. - № 3. – С. 6-7.

13. Короткевич, В. Дикая охота короля Стаха / В. Короткевич ; авториз. пер. с белорус. В. Щедриной ; худож. М.С. Басалыга. – Мн. : Беларусь, 2009. – 147 с. : ил.

14. Локун В.І. Маральна-філасофскія пошукі беларускай ваеннай і гістарычнай прозы: 1950-1960-я гады / В.І. Локун. – Мн. : Навука і тэхніка, 1995. – 109 с.

15. Мальдзіс, А. Жыцце і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча : партр. пісьменніка і чалавека / А. Мальдзіс. – Мн. : Маст. літ., 1990. – 230 с. : іл.

16. Мірошнікава, Т.У. Карткі з індывідуальнымі заданнямі па рамане У. Караткевіча "Каласы пад сярпом тваім" / Т.У. Мірошнікава // Беларуская мова і літаратура. – 2008. - № 6 .- С. 41-44.

17. Русецкі, А. Уладзімір Караткевіч і сучасная беларуская мастацкая культура / А. Русецкі // Уладзімір Караткевіч і яго творчасць у еўрапейскім культурным кантэксце : навук. збор. / рэдкал.: А. Мальдзіс (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : Беларускі кнігазбор, 2000. – 272 с.

18. Шынкарэнка, В.К. Пад ветразем дабра і прыгажосці : жанрава-стылявыя асаблівасці прозы У. Караткевіча / В.К. Шынкарэнка. – Мн. : Навука і тэхніка, 1995. – 175 с.