Я перад ваиі з памяццю сваёй...

Да 95-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкава

Я перад ваиі з памяццю сваёй...

90 год Віцебскай абласной бібліятэцы

Да 90-годдзя Віцебскай абласной бібліятэкі

90 год Віцебскай абласной бібліятэцы

Гісторыя Віцебскай абласной бібліятэкі

arrow Выданне да 80-годдзя бібліятэкі


arrow Узнагароды

 

Доўгія гады днём заснавання бібліятэкі лічылі 14 кастрычніка 1925 года, калі на пасяджэнні Прэзідыума Віцебскага акружнога выканкама было прынята рашэнне аб адкрыцці ў Віцебску аддзялення Дзяржаўнай бібліятэкі. І толькі нядаўна былі выяўлены архіўныя дакументы, якія сведчаць аб тым, што яго адкрыццё адбылося 1 студзеня 1929 года, прымеркаванае да 10-гадовага юбілею ўтварэння Беларусіі.

Віцебскае аддзяленне Дзяржаўнай бібліятэкі было размешчана па вуліцы Валадарскага 1/3. Асновай фарміравання яе фонду з'явіліся кніжныя зборы бібліятэк аддзялення Маскоўскага археалагічнага інстытута, Інстытута народнай адукацыі, а таксама кнігі, якія былі сабраны пры Віцебскім аддзяленні Дзяржаўнага музея. Да моманту адкрыцця аддзялення Дзяржаўнай бібліятэкі яе фонд налічваў 35000 кніг. Для чытачоў былі арганізаваны аддзелы: агульны, беларусазнаўчы, яўрэйскі, замежных і старадрукаваных кніг, перыядычнай літаратуры. У бібліятэцы былі створаны чытальная зала і пакоі для навуковай работы. Штат бібліятэкі складаўся трох чалавек. Бібліятэка мела статус навуковай і папаўнялася паступленнямі з Кніжнай палаты г. Мінска. Акрамя таго для бібліятэкі адпускаліся бюджэтныя сродкі на набыццё кніг і часопісаў на бягучы год.

У сярэдзіне 30-х гадоў у рэспубліцы пачалася арганізацыя сістэмы МБА. Віцебскае аддзяленне актыўна далучылася да гэтай работы. Бібліятэка набывала ўсё большую папулярнасць. Рос бібліятэчны фонд. З 1934 года бібліятэка пачала атрымліваць 2 адзінкі абавязковага платнага экзэмпляра беларускіх выданняў.

Паступова павялічвалася колькасць чытачоў. Так, у 1934 годзе іх налічвалася 558. У 1937 годзе быў праведзены рамонт будынка і пашыраны плошчы бібліятэкі. Штат бібліятэчных супрацоўнікаў павялічыўся да чатырох чалавек.

У 1938 годзе, у сувязі з увядзеннем у Беларусіі абласнога дзялення, Віцебскае аддзяленне Дзяржаўнай бібліятэкі імя У.І. Леніна было пераўтворана ў абласную бібліятэку імя У.І. Леніна. У сакавіку 1939 года прымаецца рашэнне аб арганізацыі метадычнага кабінета. Аднак забяспечыць гэты накірунак работы бібліятэка не магла ў сувязі з адсутнасцю прафесійнай падрыхтоўкі кадраў. Так, у маі 1941 года штат бібліятэкараў налічваў дзевяць чалавек, але ніхто з іх не меў спецыяльнай адукацыі.

У гады вайны лёс бібліятэкі супаў з лёсам горада. Бібліятэка была разбурана, кнігі спалены або вывезены. Вялікую дапамогу ў аднаўленні фонду аказаў Дзяржаўны фонд літаратуры, створаны па рашэнні Саўнаркома ў пачатку 1943 года. Кнігі паступалі з Масквы, Ленінграда, Казахстана і іншых месцаў. Перадавалі ў бібліятэку цудам уцалелыя кнігі і жыхары горада. І ўжо ў жніўні 1944 года бібліятэка пачала працаваць зноў.

У 1967 годзе бібліятэка пераехала ў новы тыпавы будынак плошчай каля 5000 квадратных метраў з вялікім кнігасховішчам, чытальнымі заламі на 500 месцаў.

Віцебская абласная бібліятэка сёння – сучасны інфармацыйны, метадычны і культурны цэнтр рэгіёна, які паспяхова рэалізуе свае творчыя планы і праекты.

 

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 37
 • 38
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 33
 • 31
 • 32
 • 36
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01