Да 80-годдзя заснавання Віцебскай вобласці

Віцебскай вобласці – 80 год

Да 80-годдзя заснавання Віцебскай вобласці

Наваполацк - Культурная сталіца Беларусі-2018

Наваполацк - Культурная сталіца Беларусі-2018

Наваполацк - Культурная сталіца Беларусі-2018

Гісторыя Віцебскай абласной бібліятэкі

 Юбілейнае выданне бібліятэкі

 Узнагароды

 

Доўгія гады днём заснавання бібліятэкі лічылі 14 кастрычніка 1925 года, калі на пасяджэнні Прэзідыума Віцебскага акружнога выканкама было прынята рашэнне аб адкрыцці ў Віцебску аддзялення Дзяржаўнай бібліятэкі. І толькі нядаўна былі выяўлены архіўныя дакументы, якія сведчаць аб тым, што яго адкрыццё адбылося 1 студзеня 1929 года, прымеркаванае да 10-гадовага юбілею ўтварэння Беларусіі.

Віцебскае аддзяленне Дзяржаўнай бібліятэкі было размешчана па вуліцы Валадарскага 1/3. Асновай фарміравання яе фонду з’явіліся кніжныя зборы бібліятэк аддзялення Маскоўскага археалагічнага інстытута, Інстытута народнай адукацыі, а таксама кнігі, якія былі сабраны пры Віцебскім аддзяленні Дзяржаўнага музея. Да моманту адкрыцця аддзялення Дзяржаўнай бібліятэкі яе фонд налічваў 35000 кніг. Для чытачоў былі арганізаваны аддзелы: агульны, беларусазнаўчы, яўрэйскі, замежных і старадрукаваных кніг, перыядычнай літаратуры. У бібліятэцы былі створаны чытальная зала і пакоі для навуковай работы. Штат бібліятэкі складаўся трох чалавек. Бібліятэка мела статус навуковай і папаўнялася паступленнямі з Кніжнай палаты г. Мінска. Акрамя таго для бібліятэкі адпускаліся бюджэтныя сродкі на набыццё кніг і часопісаў на бягучы год.

У сярэдзіне 30-х гадоў у рэспубліцы пачалася арганізацыя сістэмы МБА. Віцебскае аддзяленне актыўна далучылася да гэтай работы. Бібліятэка набывала ўсё большую папулярнасць. Рос бібліятэчны фонд. З 1934 года бібліятэка пачала атрымліваць 2 адзінкі абавязковага платнага экзэмпляра беларускіх выданняў.

Паступова павялічвалася колькасць чытачоў. Так, у 1934 годзе іх налічвалася 558. У 1937 годзе быў праведзены рамонт будынка і пашыраны плошчы бібліятэкі. Штат бібліятэчных супрацоўнікаў павялічыўся да чатырох чалавек.

У 1938 годзе, у сувязі з увядзеннем у Беларусіі абласнога дзялення, Віцебскае аддзяленне Дзяржаўнай бібліятэкі імя У.І. Леніна было пераўтворана ў абласную бібліятэку імя У.І. Леніна. У сакавіку 1939 года прымаецца рашэнне аб арганізацыі метадычнага кабінета. Аднак забяспечыць гэты накірунак работы бібліятэка не магла ў сувязі з адсутнасцю прафесійнай падрыхтоўкі кадраў. Так, у маі 1941 года штат бібліятэкараў налічваў дзевяць чалавек, але ніхто з іх не меў спецыяльнай адукацыі.

У гады вайны лёс бібліятэкі супаў з лёсам горада. Бібліятэка была разбурана, кнігі спалены або вывезены. Вялікую дапамогу ў аднаўленні фонду аказаў Дзяржаўны фонд літаратуры, створаны па рашэнні Саўнаркома ў пачатку 1943 года. Кнігі паступалі з Масквы, Ленінграда, Казахстана і іншых месцаў. Перадавалі ў бібліятэку цудам уцалелыя кнігі і жыхары горада. І ўжо ў жніўні 1944 года бібліятэка пачала працаваць зноў.

У 1967 годзе бібліятэка пераехала ў новы тыпавы будынак плошчай каля 5000 квадратных метраў з вялікім кнігасховішчам, чытальнымі заламі на 500 месцаў.

Бібліятэка сёння – інфармацыйны, навукова-метадычны, культурны цэнтр вобласці. Універсальны фонд бібліятэкі налічвае каля 710000 экзэмпляраў дакументаў, у тым ліку кнігі, перыядычныя выданні, ноты, карты, выяўленчыя матэрыялы, аўдыявізуальныя дакументы. Да паслуг чытачоў – абанемент з фондам звыш 77000 экзэмпляраў, чытальныя залы, даведачная служба і МБА. Бібліятэка арганізуе цікавыя масавая мерапрыемствы: літаратурныя вечары, прэзентацыі новых кніг віцебскіх аўтараў, выставы-прагляды і бібліяграфічныя агляды літаратуры, у тым ліку і на абласным тэлебачанні. У фае бібліятэкі арганізуюцца выставы работ мастакоў Віцебшчыны. Калектыў бібліятэкі падтрымлівае сувязі з агранізацыямі горада, установамі культуры, мастацтва, адукацыі, творчымі саюзамі.

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01